Gama Special - Muy buena

Gama Special - Muy buena

DRONCO AS60TINOX-115 - Disco de corte metal AS 60 T INOX Special Express, 115 x 1mm
Disponible
Disco de corte AS 60 T INOX Special Express

1,25 € IVA excl.

1,51 €IVA incl.

DRONCO AS60TINOX-125 - Disco corte metal AS 60 T INOX Special Express, 125 x 1mm
Disponible
Disco de corte AS 60 T INOX Special Express

1,34 € IVA excl.

1,62 €IVA incl.

DRONCO AS60INOX115-PACK - Lata de 10 Discos corte metal para INOX de 115x1,0mm
Disponible
Pack de discos de corte AS 60 T INOX Special Express (10 uds. en caja metálica)

15,71 € IVA excl.

19,01 €IVA incl.

DRONCO AS60INOX125-PACK - Lata de 10 Discos corte metal para INOX de 125x1,0mm
Disponible
Pack de discos de corte AS 60 T INOX Special Express (10 uds. en caja metálica)

17,28 € IVA excl.

20,91 €IVA incl.

DRONCO AS60TINOXFC-115 - Disco corte metal AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special 115 x 2/1mm
Disponible
Disco de corte AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre)

2,19 € IVA excl.

2,65 €IVA incl.

DRONCO AS60TINOXFC-125 - Disco corte metal AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special 125 x 2/2mm
Disponible
Disco de corte AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre)

2,45 € IVA excl.

2,96 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOXFC-150 - Disco de corte metal AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre), 150
Disponible
Disco de corte AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre)

3,00 € IVA excl.

3,63 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOXFC-180 - Disco de corte metal AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre), 180
Disponible
Disco de corte AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre)

3,47 € IVA excl.

4,20 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOXFC-230 - Disco de corte metal AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre), 230
Disponible
Disco de corte AS 46/AS 60 T INOX FreeCut Special (corte libre)

4,43 € IVA excl.

5,36 €IVA incl.

DRONCO CS60ALU-115 - Disco de corte metal CS 60/CS 46 ALU Special Express, 115 x 1,2mm
Disponible
Disco de corte CS 60/CS 46 ALU Special Express

1,73 € IVA excl.

2,09 €IVA incl.

DRONCO CS60ALU-125 - Disco de corte metal CS 60/CS 46 ALU Special Express, 125 x 1,2mm
Disponible
Disco de corte CS 60/CS 46 ALU Special Express

1,98 € IVA excl.

2,40 €IVA incl.

DRONCO CS46ALU-180 - Disco de corte metal CS 60/CS 46 ALU Special Express, 180 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte CS 60/CS 46 ALU Special Express

3,60 € IVA excl.

4,36 €IVA incl.

DRONCO CS46ALU-230 - Disco de corte metal CS 60/CS 46 ALU Special Express, 230 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte CS 60/CS 46 ALU Special Express

4,23 € IVA excl.

5,12 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOX-115 - Disco de corte metal AS 46 T INOX Special Express, 115 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte AS 46 T INOX Special Express

1,54 € IVA excl.

1,86 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOX-125 - Disco de corte metal AS 46 T INOX Special Express, 125 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte AS 46 T INOX Special Express

1,63 € IVA excl.

1,97 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOX-150 - Disco de corte metal AS 46 T INOX Special Express, 150 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte AS 46 T INOX Special Express

3,30 € IVA excl.

3,99 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOX-180 - Disco de corte metal AS 46 T INOX Special Express, 180 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte AS 46 T INOX Special Express

3,30 € IVA excl.

3,99 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOX-230 - Disco de corte metal AS 46 T INOX Special Express, 230 x 1,9mm
Disponible
Disco de corte AS 46 T INOX Special Express

3,51 € IVA excl.

4,25 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOXCG-115 - Disco de corte metal AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND Special (Corte+Desbaste
Disponible
Disco de Corte y Desbaste AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND Special

3,23 € IVA excl.

3,91 €IVA incl.

DRONCO AS46TINOXCG-125 - Disco de corte metal AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND Special (Corte+Desbaste
Disponible
Disco de Corte y Desbaste AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND Special

3,35 € IVA excl.

4,05 €IVA incl.

DRONCO AS30TINOXCG-150 - Disco de corte metal AS 46/AS 30 T INOX (Corte+Desbaste) 150x3,5mm
Disponible
Disco de Corte y Desbaste AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND Special

3,57 € IVA excl.

4,32 €IVA incl.

DRONCO AS30TINOXCG-180 - Disco de corte metal AS 46/AS 30 T INOX (Corte+Desbaste) 180x3,5mm
Disponible
Disco de Corte y Desbaste AS 46 / AS 30 T INOX CUT+GRIND Special

4,60 € IVA excl.

5,57 €IVA incl.

DRONCO ACS60TMulti115 - Disco de corte metal ACS 60 / ACS 46 T Multi Special, 115 x 1,2mm
Disponible
Disco de corte metal y piedra ACS 60 / ACS 46 T Multi Special

1,54 € IVA excl.

1,86 €IVA incl.

DRONCO ACS60TMulti125 - Disco de corte metal ACS 60 / ACS 46 T Multi Special, 125 x 1,2mm
Disponible
Disco de corte metal y piedra ACS 60 / ACS 46 T Multi Special

1,77 € IVA excl.

2,14 €IVA incl.

DRONCO ACS46T-180 - Disco de corte metal ACS 60 / ACS 46 T Multi Special, 180 x 1,6mm
Disponible
Disco de corte metal y piedra ACS 60 / ACS 46 T Multi Special

2,52 € IVA excl.

3,05 €IVA incl.

DRONCO ACS46TMulti230 - Disco de corte metal ACS 60 / ACS 46 T Multi Special, 230 x 1,9mm
Disponible
Disco de corte metal y piedra ACS 60 / ACS 46 T Multi Special

3,58 € IVA excl.

4,33 €IVA incl.

1,52 € IVA excl.

1,84 €IVA incl.

1,63 € IVA excl.

1,97 €IVA incl.

2,59 € IVA excl.

3,13 €IVA incl.

3,47 € IVA excl.

4,20 €IVA incl.

DRONCO AS24RBAHN-300FH/22 - Disco de corte metal AS 24 R BAHN Special, 300 x 3,5mm
Disponible
Pack de discos de corte AS 24 R BAHN Special

7,95 € IVA excl.

9,62 €IVA incl.

DRONCO AS24RBAHN-350FH/22 - Disco de corte metal AS 24 R BAHN Special, 350 x 4mm
Disponible
Pack de discos de corte AS 24 R BAHN Special

11,70 € IVA excl.

14,16 €IVA incl.

DRONCO AS24RBAHN-350FH/25 - Disco de corte metal AS 24 R BAHN Special, 350 x 4mm
Disponible
Pack de discos de corte AS 24 R BAHN Special

13,54 € IVA excl.

16,38 €IVA incl.